นิยายหมอเถื่อน ตอนเปิดตัว ‘ผมไม่ใช่หมอ’

“หลวงพ่อ ฯ ได้เทศน์ให้ฟังว่า...

 

..ตั้งแต่ก่อนปีพ.ศ.สองพันห้าร้อย เป็นต้นมา

 

คนที่มีอภิญญาสะสมในอดีตได้มาเกิดในโลกนี้จำนวนมาก อาจจะเรียกได้ว่า

เป็นยุคของอภิญญา

 

เริ่มด้วยเศษอภิญญาเล็กน้อย 

 

คนเหล่านี้จะมีความสามารถทางจิต มีลางสังหรณ์ สนใจในเรื่องลี้ลับ

ติดต่อกับสิ่งที่มองไม่เห็น

 

ต่อมาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยยี่สิบเป็นต้นมา กลุ่มที่เคยสะสมอภิญญาใหญ่

ก็ได้มาเกิดเป็นจำนวนมากขึ้น

 

อภิญญาใหญ่ คือ มีความสามารถเทียบเคียงอภิญญาหก แสดงอิทธิฤทธิ์ได้

คนเหล่านี้มาเกิดในทุกประเทศ

 

ฆราวาสธรรมดาหลายท่านจะมีความรู้อภิญญามากกว่าสมณเพศ

 

ฆราวาสที่ได้ฌาณสมาบัติจะมีดาษดื่นอยู่ทั่วไป

 

 เมื่อพวกเขาโตขึ้นมา เขาก็จะศึกษาค้นคว้า และ

ปฏิบัติทางด้านอภิญญาเพื่อต่อยอดจากของเดิมที่สะสมมาแต่ในอดีต

 

 

แต่คงจะไม่มีประเทศใดในโลกนี้อีกแล้ว

ที่เป็นที่รองรับของเหล่าคนสะสมอภิญญา

ได้มากเท่าประเทศไทย

 

 

เพราะ ในอดีต คนที่สั่งสอนอภิญญาให้กับพวกเขาเหล่านั้น

คือ พระอริยสงฆ์ทรงอภิญญาในศาสนาพุทธ 

 

เมื่อเคยได้ผูกพันในศาสนาพุทธแล้ว  พวกเขาเหล่านั้นก็จะมาเกิด

ในดินแดนที่ศาสนาพุทธเจริญรุ่งเรืองที่สุด

 

บัดนี้ เวลาได้ผ่านจากปีพอศอสองพันห้าร้อยมาห้าสิบกว่าปี 

คนเหล่านี้เริ่มมีอายุอยู่ในวัยที่มีบทบาททางสังคม 

 

เราจึงไม่แปลกใจเมื่อเห็นว่าโลกยุคใหม่ที่ล้ำหน้าในเรื่องเทคโนโลยี

แต่กลับมีชาวโลกจำนวนเพิ่มมากขึ้นที่สนใจทางด้านพลังจิต สิ่งลี้ลับ วิญญาณ

เรื่องเหนือธรรมชาติ  

 

โทรทัศน์จะมีรายการประเภทนี้เพิ่มมากขึ้น มากขึ้น

เพราะกลุ่มคนที่มีอภิญญาสะสมมาก่อนอยู่แล้ว

เขาเองได้เคยปรารถนาอภิญญาสมาบัติไว้ในอดีต ถึงแม้จะจำความไม่ได้

 

แต่เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ ผลบุญเก่าที่สะสมก็จะเอื้อให้คนเหล่านี้

มีความสามารถพิเศษได้ง่ายกว่าคนอื่น  สนใจติดตามเรื่องของอภิญญา

และ เผยแพร่เรื่องราวเหล่านี้ด้วยตนเอง โดยไม่มีใครบังคับ

 

การได้ตาทิพย์ ระลึกชาติ พูดคุยกับวิญญาณ และ เทวดา  ติดต่อกับสิ่งที่มองไม่เห็น

จะเป็นแนวโน้มที่คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจ 

 

แต่ทุกคนจะรู้ หรือ ไม่รู้ ก็ตาม…

…สุดท้าย

ก็จะนำความสามารถนั้นเพื่อก้าวข้ามขั้น

ไปค้นพบอาสวักขยญาณ…

…ญาณที่ตัดอาสวะกิเลสได้

เป็นสมุทเฉทปหานได้เร็วกว่าผู้อื่น

 

ด้วยความที่เชื่อมั่นในคำสั่งสอน และ คำทำนายของหลวงพ่อ ฯ 

ผมจึงขอทำการเปิดสถาบันเป็นทางการในวันนี้ ใช้ชื่อสถาบันชั่วคราวว่า

 

‘อภิญญาฆราวาส’

 

ถึงแม้วันนี้สถาบันจะเปิดโดยยังไม่มีผู้บริหาร 

แต่ภายในไม่ถึงสองปีนับจากนี้  จะมีฆราวาสผู้ทรงอภิญญามาเป็นผู้นำ

ตั้งชื่อสถาบันใหม่ และ ดำเนินการพัฒนาสถาบัน

 

อนาคตจะ มีประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์จากสถาบันนี้เพื่อดับทุกข์ได้อย่างมากมาย”


 ****************************************

One thought on “นิยายหมอเถื่อน ตอนเปิดตัว ‘ผมไม่ใช่หมอ’

Leave a Reply